Indywidualne konsultacje dla uczniów

Konsultacje odbywać się będą przez Internet, z wykorzystaniem komunikatora Teams oraz stacjonarnie. Ze względu na sytuacje epidemiologiczną konsultacje stacjonarne zostają zawieszone. Osoby zapisane na spotkanie zdalne, dzień wcześniej, otrzymają na podany przy zgłoszeniu adres mailowy, link do spotkania.

Kolorem zielonym oznaczone są wolne miejsca.

Kolorem czerwonym oznaczone są terminy bez wolnych miejsc.