Indywidualne konsultacje dla uczniów

Spotkania odbywać się będą przez Internet, z wykorzystaniem platformy Zoom. Osoby zapisane, dzień wcześniej, otrzymają na podany przy zgłoszeniu adres mailowy, link do spotkania.

Kolorem zielonym oznaczone są wolne miejsca.

Kolorem czerwonym oznaczone są terminy bez wolnych miejsc.