Gimnazja

Dni otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych

Szanowni Państwo:
prosimy o zapoznanie się z:
1. Wykazem dni otwartych w liceach ogólnokształcących
2. Wykazem dni otwartych w szkołach zawodowych (technika i zasadnicze szkoły zawodowe)
3. Progami punktowymi w poszczególnych oddziałach w roku szkolnym 2016/17

 Biuro EdukacjioreCENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W WARSZAWIEochotnicze hufce pracy