Rodzice uczniów klas III

Rodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej 

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną. Broszura dla rodziców 

Jak pomóc dziecku w podejmowaniu decyzji dotyczących kariery zawodowej. Poradnik dla rodziców

 ore