Konferencja Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego Kazimierz Dolny, 27-28 marca 2014 r.

  1. Kluczowe kompetencje w konstruowaniu kariery
  2. Konstruowanie kariery we współczesnej rzeczywistości

 Biuro EdukacjioreCENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W WARSZAWIEochotnicze hufce pracy