Scenariusze doradców

  1. Zainteresowania zawodowe
  2. Mocne strony
  3. Planowanie kariery zawodowej
  4. Załączniki do scenariuszy:

 Załącznik A

Załącznik A dz

Załącznik B

Załącznik B dz

Załącznik C

Załącznik C dz

Załącznik D

Załącznik D dz

Załącznik E

Załącznik E dz

 Biuro EdukacjioreCENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W WARSZAWIEochotnicze hufce pracy