Szkoła policealna

Przykładowy program doradztwa zawodowego 

Wzorcowe rozwiązania organizacyjne 

 Biuro EdukacjioreCENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W WARSZAWIEochotnicze hufce pracy