Co się teraz studiuje? Najbardziej oblegane kierunki studiów w roku 2012/2013

  1. Informatyka - 30 639 osób
  2. Zarządzanie - 27 579 osób
  3. Prawo - 24 985 osób
  4. Budownictwo - 24 969 osób
  5. Pedagogika - 20 215 osób
  6. Ekonomia - 20 202 osób
  7. Inżynieria środowiska - 18 973 osób
  8. Zarządzanie i inżynieria produkcji - 17 654 osób
  9. Finanse i rachunkowość - 17 642 osób
  10. Mechanika i budowa maszyn - 17 209 osób

Ranking liceów i techników 2014 w Warszawie (Perspektywy)

Informator o technikach i szkołach zawodowych 

Działania w dzielnicy dla gimnazjalistów, z zakresu doradztwa zawodowego w ramach systemu WSDZ

Zawody, w których kształcą warszawskie szkoły

 Biuro EdukacjioreCENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W WARSZAWIEochotnicze hufce pracy