Materiały z konferencji dla nauczycieli ze szkół zawodowych:
Badania Mazowieckiego Rynku Pracy - 14 czerwca 2017 r.

a. Warszawski rynek Pracy a sytuacja osób młodych w tym absolwentów szkół zawodowych (9 06 WCIES...) - Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy
b. Raport portalu Gumtree:  Aktywni +  Przyszłość rynku pracy

 
Materiały z konferencji dla koordynatorów doradztwa zawodowego w liceach:
Doradztwo zawodowe, co dalej w świetle reformy systemu oświaty? - 11 maja 2017 r.

a. Warszawski rynek Pracy a sytuacja osób młodych w tym absolwentów liceów (WCIES_Warszawski...) - Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy 
 

Materiały z konferencji dla koordynatorów doradztwa zawodowego w gimnazjach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i WOW: Doradztwo  zawodowe, co dalej w świetle reformy systemu oświaty? - 22 marca 2017 r.

1. Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych
2. Logowanie do systemu rekrutacji
3. Wdrażanie Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego
4. Zmiany w sieci szkół
5. Projekty: Zawodowa droga do przyszłości, Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych
6. Zmiany w systemie szkolnym a doradztwo zawodowe

Linki do filmów:
Zawodowa droga do przyszłości https://www.youtube.com/watch?v=xocxm17HnCE
Filmy o zawodach:
https://www.youtube.com/watch?v=rO1RXBDVB-Y&t=11s - technik przemysłu mody
https://www.youtube.com/watch?v=QItLzc2iNn8 - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
https://www.youtube.com/watch?v=azUQyU4Yz_k - technik budownictwa


Materiały z konferencji dla koordynatorów doradztwa zawodowego: Szkoły zawodowe szansą na sukces - 8.11.2016 r.

1. Wyniki rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/17
2. Projekty m. st. Warszawy promujące szkolnictwo zawodowe
3. Konkursy m. st. Warszawy promujące szkolnictwo zawodowe
4. Absolwenci szkół na starcie zawodowym
5. Inkubatory Przedsiębiorczości - wsparcie dla młodych przedsiębiorców
6. Analiza badania; "Aktywni+absolwentki z fachem w ręku 2016 r."
7. Program Life skills - Technikum Architektoniczno-Budowlane
8. Dobre praktyki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2


Materiały z konferencji dla koordynatorów doradztwa zawodowego w gimnazjach - 9.03.2016 r.

Zasady rekrutacji
Oferta Ochotniczych Hufców Pracy
Kształcenie w rzemiośle
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
Oferta Centrum Kształcenia Praktycznego
Karty do gry

 


 Konferencja na temat Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego - 13 listopada 2014 r.

Warszawski Rynek pracy

 

 Biuro EdukacjioreCENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W WARSZAWIEochotnicze hufce pracy