Targi Edukacyjne w Pałacu Kultury i Nauki

Uprzejmie informujemy, że od 5 do 9 marca 2019 r. w godz. 9.00-18.00 w Pałacu Kultury i Nauki odbędą się Targi Edukacyjne m.st. Warszawy, podczas których warszawskie licea ogólnokształcące, technika i branżowe szkoły I stopnia będą prezentowały swoją ofertę edukacyjną.

Przewidujemy, że w ww. Targach uczestniczyć będzie ponad 40 tys. uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 


W celu zapewnienia bezpiecznych warunków uczniom odwiedzającym Targi spotkania odbędą się według poniższego harmonogramu:

1)      5 i 6 marca 2019 r.

  • godz. 9.00-16.00 prezentacje dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych,
  • godz. 16.00-18.00 prezentacje dla rodziców uczniów ósmych klas szkół podstawowych,

2)      7 i 8 marca 2019 r.

  • godz. 9.00-16.00 prezentacje dla uczniów klas trzecich gimnazjów,
  • godz. 16.00-18.00 prezentacje dla rodziców uczniów klas trzecich gimnazjów,

9 marca 2019 r.  godz. 9.00- 15.00 spotkania indywidualne dla uczniów i ich rodziców.

 

0d 5 do 9 marca 2019 r. na zapleczu sali Rudniewa będą dyżurować doradcy zawodowi m.st.Warszawy. Zapraszamy Uczniów i Rodziców na indywidualne konsultacje i rozmowy dotyczące planowania kariery edukacyjno-zawodowej. 

 Biuro EdukacjioreCENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W WARSZAWIEochotnicze hufce pracy