Indywidualne konsultacje dla uczniów

Zapraszamy uczniów na indywidualne konsultacje prowadzone przez doradców zawodowych.

Zapisów do doradców zawodowych z Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES można dokonać elektronicznie:  https://crdz.wcies.edu.pl/index.php/indywidualne-konsultacje-z-doradcami-zawodowymi

W załączniku zamieszczamy informacje na temat zapisów na konsultacje w zakresie doradztwa zawodowego, które prowadzą specjaliści z warszawskich poradni psychologiczno-pedagogicznych 

Informacje

 Biuro EdukacjioreCENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W WARSZAWIEochotnicze hufce pracy