Debata oksfordzka

20 grudnia 2014 r. o godzinie 13.00 w Pałacu Kazimierzowskim w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się debata oksfordzka: Polska nie ma nic do zaoferowania absolwentom szkół wyższych. Po stronie zwolenników tezy wystąpią studenci Uniwersytetu Warszawskiego, absolwenci szkoły liderów oraz p. Andrzej Sadowski, a po stronie przeciwników tezy - studenci uniwersytetów Oxford i Cambridge oraz p. Andrzej Klesyk.

 Biuro EdukacjioreCENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W WARSZAWIEochotnicze hufce pracy