Bezpłatne warsztaty

Społeczna Akademia Nauk, organizuje w Łodzi trzy bezpłatne 16-godzinne szkolenia pt:

„Jak współpracować z rodzicami w kształtowaniu kariery zawodowej ich dzieci w określonym wieku” dla szkolnych doradców zawodowych (w j. polskim).

Każde szkolenie dostosowane jest dla doradców pracujących z jedną grupą wiekową uczniów:

• 6-12 lat (szkoły podstawowe - w tym wypadku zapraszamy również nauczycieli i wychowawców) w następujących dniach: 17 lutego oraz 3 marca 2015

• 13-15 lat (gimnazja) w dniach 18 lutego oraz 4 marca 2015

• 15-18 lat (szkoły ponadgimnazjalne) w dniach 19 lutego oraz 5 marca 2015.

Więcej informacji: http://www.dpf.spoleczna.pl/index.php?url=news&idn=366&wj=1

 Biuro EdukacjioreCENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W WARSZAWIEochotnicze hufce pracy