XXIII Międzynarodowy Salon Edukacyjny.

W dniach 26-28.02.2015 r. w Pałacu Kultury i Nauki zostanie zorganizowany XXIII Międzynarodowy Salon Edukacyjny.

Prezentacje szkół ponadgimnazjalnych odbędą się w dniach 26-28.02.2015r. w godzinach 9.00-16.00, a szkół policealnych i wyższych w dniach 27-28.02.2015r. w godzinach 9.00-16.00.

Przez trzy dni w godzinach 10.00-15.00 obok sali Rudniewa dyżur będą pełnili doradcy zawodowi. Zainteresowanych uczniów zapraszamy na bezpłatne konsultacje.

Więcej informacji: http://www.salon.perspektywy.pl/ 

 Biuro EdukacjioreCENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W WARSZAWIEochotnicze hufce pracy