Szkoła zawodowych perspektyw II edycja

Do 12 lutego 2015 r. można zgłaszać szkoły do konkursu: Szkoła zawodowych perspektyw II edycja Konkurs trwa od 16 lutego 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.

Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły „Szkoła zawodowych perspektyw” i zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi, jak ważną rolę w szkole pełni szkolny doradca zawodowy (koordynator ds. doradztwa edukacyjno – zawodowego/osoba wyznaczona do pełnienia tej funkcji w szkole) oraz jak ogromne znaczenie dla uczniów ma jego wsparcie w wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Szkoła zawodowych perspektyw” jest uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Więcej informacji: https://www.spe.edu.pl/szkola-zawodowych-perspektyw-ii-edycja/

 Biuro EdukacjioreCENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W WARSZAWIEochotnicze hufce pracy