Przedsiębiorcza młodzież: projekty społeczne i młodzieżowe innowacje

1. Zapraszamy uczniów warszawskich szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów warszawskich uczelni, którzy chcą działać na rzecz społeczności lokalnej do udziału w konkursie na projekt społeczny realizowany w ramach programu „Przedsiębiorcza młodzież". Projekt społeczny powinien być działaniem zespołowym młodzieży (nie będą uwzględniane zgłoszenia indywidualne). Grupa realizująca projekt musi składać się przynajmniej z 10 osób. Termin zgłoszeń upływa 26 kwietnia 2017 r.

2. Zapraszamy uczniów warszawskich szkół ponadgimnazjalnych, którzy chcą działać na rzecz społeczności szkolnej lub swojego środowiska lokalnego do udziału w Konkursie na młodzieżowe innowacje. Pomysły mogą dotyczyć dowolnej dziedziny życia. Mogą być związane zarówno z profilem szkoły, jak również dotyczyć pozaszkolnych zainteresowań uczniów. Termin zgłoszeń upływa 26 kwietnia 2017 r.

 Biuro EdukacjioreCENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W WARSZAWIEochotnicze hufce pracy