START-UP JUMP

Prezentacja z konferencji podsumowującej „Młodzieżowy semestr biznesowy” Warszawa, 18 grudnia 2017 r. 

 Biuro EdukacjioreCENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W WARSZAWIEochotnicze hufce pracy