Przykładowe programy i wzorcowe rozwiązania WSDZ

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych" przygotował przykładowe programy preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwazawodowego dla systemu oświaty, a także wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ), które mogą być wykorzystywane przez szkoły i placówki w realizacji zadań w zakresie doradztwa zawodowego.

ORE udostępnia te materiały na stronie:http://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/

 Biuro EdukacjioreCENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W WARSZAWIEochotnicze hufce pracy